همراه خرد کردن گیاه تاثیر برای فروش در آفریقای جنوبی